RPH

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran          : Bahasa Melayu
Tingkatan                   : 2 Dedikasi
Bilangan Pelajar       : 37 orang
Tarikh                          : 27  Oktober  2011
Masa                            : 1:45pm – 2:15pm
Tajuk                            : Jenis-jenis pekerjaan ( Cita-cita saya )
Kemahiran                  : Menamakan jenis-jenis pekerjaan
Hasil Pembelajaran  : Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
i.         menamakan jenis-jenis pekerjaan
ii.        bercerita tentang cita-cita saya
iii.       membaca kuat perkataan dengan sebutan dan intonansi yang betul.
Teknik                        : Pendekatan Masteri
Nilai                            : berhemah tinggi, kerajinan, bertanggungjawab
KBKK                        : mengkategorikan, mengingat, memahami
Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mempelajari suku kata dan perkataan doktor, juruterbang, saintis, polis, hakim dan pengurus


Langkah / Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Set Induksi
( 2 minit )

1.   Guru memanggil nama murid dan bertanya kepadanya tentang  cita-cita mereka.
2.   Murid menjawab soalan guru.
3.   Guru mengaitkan tajuk yang hendak diajar.Langkah 1
( 10 mimit )

1.   Guru menunjukkan gambar-gambar   jenis pekerjaan dan bertanya soalan.
2.   Guru membimbing murid menamakan jenis pekerjaan berdasarkan gambar.
3.   Guru menampal gambar dan k ad  nama jenis pekerjaan di papan tulis dan menjelaskan.
4.   Guru menyuruh murid membaca kuat perkataan jenis pekerjaan dengan sebutan dan intonansi yang betul.
5.   Guru membimbing murid bercerita tentang cita-cita dirinya dan peranan berdasarkan jenis pekerjaan.
6.   Guru bersoal jawab dengan murid.


Nilai:
Berhemah tinggi
Bertanggungjawab

*Gambar-gambar dan kad nama jenis pekerjaan
( Rujuk Lampiran 1 )

Langkah 2
( 8 minit )

1.   Guru memanggil 6 orang murid datang ke depan untuk mencabut kad yang bernama jenis pekerjaan dari sebuah kotak yang disediakan oleh guru.

2.   Guru menyuruh 6 orang murid itu berlakon mengikut nama pekerjaan yang dipilihnya.

3.   Murid-murid lain meneka dan menyatakan nama pekerjaan itu.
4.   Guru menyuruh semua murid membaca kuat perkataan nama pekerjaan.


*Lakonan

Langkah 3
( 8 minit )

1.   Guru memberi lembaran kerja kepada murid.
2.   Guru meronda dan memeriksa serta memberi bimbingan semasa murid membuat lembaran kerja.


Nilai:
 Kerajinan

*Lembaran kerja
( Rujuk Lampiran 2 )

Penutup
( 2 minit )

  1. Guru meringkaskan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid.
  2. Guru bersoal jawab dengan murid.Lampiran 1

Doktor

 
Hakim


PengurusSaintisJuruterbang


 
PolisLampiran 2

Tuliskan nama pekerjaan mereka.

Juruterbang      Pengurus      Hakim
Polis      Saintis      Doktor(                          )
(                          )
(                          )
(                          )
(                          )
(                          )